Biz hakda

BIZI

KOMPANI .A

Kompaniýanyň tertibi

“Jinjiang Wode Shoe Material Co., Ltd.”, ähli müşderilere ýokary hilli önüm öndürmek, önümleriň gözleg we ösüş, hyzmatdan soň satuw bilen üpjün etmek üçin ähli tagallalary etmäge synanyşýan aýakgap materiallaryny öndüriji.

Hünär taýdan öndürýäris we eksport edýäris: Dokalmadyk himiki list, dokalmadyk süýümli insol tagtasy, zolakly insol tagtasy, kagyz we sellýuloza insol tagtasy, EVA gyzgyn eriş ýelim kagyzy, pingpong gyzgyn eriş, mata gyzgyn eriş, mahmal gyzgyn metal, TPU pes temperatura gyzgyn eriş kagyzy, TPU filmi, poliester dokalmadyk matalar, tikilen matalar, EVA SHEET bilen insole tagta örtük, gubka we eva materiallary bilen mata örtük we ş.m.

1

Zawod gezelenji

Zawodymyz häzirki wagtda 37 000 inedördül metr meýdany eýeleýär we 8000 inedördül metre golaý bag ýaly ussahana gurdy, şeýle hem ofis binasy we 3000 inedördül metr umumy ýaşaýyş jaýy bar.2 sany gyzgyn ereýän EVA ýelimleýji maşyn, 1TPU film maşyny, 4 sany ýokary tizlikli iňňe gysýan maşyn, 3 sany himiki list we insole tagtanyň sazlaýyş liniýalary, şeýle hem 3 sany örtük we goşma maşyn ýaly önümlerimizi öndürmek üçin öňdebaryjy enjamlary hödürledik we import etdik .Bizde-de bar. öz synag we täze önüm öndürmek merkezlerimiz.

Ösen ösüş we dizaýn mümkinçiliklerine esaslanyp, önümimiziň hilini ýokarlandyrmagy göz öňünde tutup, önümlerimizi Hytaýyň hemme ýerinde gaty gowy satmak we dünýä, Günorta-Gündogar Aziýa, Middleakyn ýurtlara eksport etmek üçin häzirki zaman dolandyryş ulgamyny we standartlaşdyrylan önümçiligi ulanyň. Gündogar, Orta we Günorta Amerika, Afrika, Europeewropa we beýleki ýurtlar.

1

Müşderimiz

Müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmak üçin elimizden gelenini ederis.Günorta-Gündogar Aziýa, Eastakyn Gündogar, Eastakyn we Günorta Amerika, Afrika, Europeewropa we beýleki ýurtlar bilen uzak möhletleýin we dostlukly hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ýola goýduk.

Müşderileriň biziň bilen işewür gatnaşyklaryny görmegini we gurulmagyny tüýs ýürekden garşy alyň.

1

Şahadatnama

1
2
3

Owadan web sahypasyny döretmek üçin zerur zatlaryň hemmesi