Biz hakda

Kompaniýanyň tertibi

“Jinjiang Wode Shoe Material Co., Ltd.”, ähli müşderilere ýokary hilli önüm öndürmek, önümleri gözlemek we ösdürmek, hyzmatdan soň satuw bilen üpjün etmek üçin ähli tagallalary etmäge synanyşýan aýakgap materiallaryny öndüriji.

Hünär taýdan öndürýäris we eksport edýäris: Dokalmadyk himiki list, dokalmadyk süýümli insol tagtasy, zolakly insol tagtasy, kagyz we sellýuloza insol tagtasy, EVA gyzgyn erit ýelim kagyzy, Pingpong gyzgyn eritme, mata gyzgyn eriş, mahmal gyzgyn metal, TPU pes temperatura gyzgyn eriş kagyzy, TPU filmi, poliester dokalmadyk matalar, tikilen matalar, EVA SHEET bilen insole tagta örtük, gubka we eva materiallary bilen mata örtük we ş.m.

1

Zawod gezelenji

Zawodymyz häzirki wagtda 37,000 inedördül metr meýdany eýeleýär we 8000 inedördül metre golaý bag ýaly ussahana gurdy, şeýle hem ofis binasy we 3000 inedördül metr umumy ýaşaýyş jaýy bar.2 gyzgyn ereýän EVA ýelimleýji maşyn, 1TPU film maşyny, 4 ýokary tizlikli iňňe urýan maşyn, 3 himiki list we insol tagtasy setirleri, şeýle hem 3 örtük we goşma maşyn ýaly önümler üçin öňdebaryjy enjamlary hödürledik we import etdik .Bizde-de bar. öz synag we täze önüm öndürmek merkezlerimiz.

Ösen ösüş we dizaýn mümkinçiliklerine esaslanyp, önümimiziň hilini ýokarlandyrmagy göz öňünde tutup, önümlerimizi Hytaýyň hemme ýerinde gaty gowy satmak we dünýä, Günorta-Gündogar Aziýa, Middleakyn ýurtlara eksport etmek üçin häzirki zaman dolandyryş ulgamyny we standartlaşdyrylan önümçiligi ulanyň. Gündogar, Orta we Günorta Amerika, Afrika, Europeewropa we beýleki ýurtlar.

1

Müşderimiz

Müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmak üçin elimizden gelenini ederis.Günorta-Gündogar Aziýa, Eastakyn Gündogar, Eastakyn we Günorta Amerika, Afrika, Europeewropa we beýleki ýurtlar bilen uzak möhletli we dostlukly hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ýola goýduk.

Müşderileriň biziň bilen işewür gatnaşyklaryny görmegini we gurulmagyny tüýs ýürekden garşy alyň.

1

Şahadatnama

1
2
3

Owadan web sahypasyny döretmek üçin zerur zatlaryň hemmesi