Ilatyň saglyk zerurlyklaryna hyzmat edýän önümler.BSGG-nyň maglumatlaryna görä, bu önümler “elmydama, ýeterlik mukdarda, degişli dozalarda, kepillendirilen hil we ýeterlik maglumat bilen we şahsyýetiň we jemgyýetiň alyp biljek bahasyndan” elýeterli bolmaly.

ANTISTATIK INSOLE

  • Antistatiki insol tagtasy

    Antistatiki insol tagtasy

    Önüm Göçürmek Üpjünçilik ukyby: Günde 20000 sahypa gowşuryş wagty: Sargytdan 7-15 gün soň tassyklanan jikme-jiklikler 1. Funksiýa berkligi, çeýeligi we çeýeligi, gowy döwülmegi we gabyk garşylygy.2.Göçürmek Howpsuzlyk aýakgaplarynyň içinden we portfel we çemodan tagtasy üçin ulanylýar ...