Habarlar

 • Iş bilen meşgullanýan döwür

  Hytaýyň adaty baýramçylygy bolan Bahar baýramy ýakynlaşýar, Iş bilen meşgullanýanlarymyz üçin ýuwaş-ýuwaşdan ýadawlygymyzy duýýarys.Bu ýyl iň uly eksport meselesi, ummanyň ýükleriniň aşa köp bolmagy, müşderilerimiziň import çykdajylary şübhesiz gymmatlady....
  Koprak oka
 • Kompaniýanyň tertibi

  "Jinjiang Worui Trading Co., Ltd." 2003-nji ýylda döredildi. Kompaniýa "Hytaýyň meşhur aýakgap paýtagty" Jinjiangda ýerleşýär.Gözleg, satuw we hyzmat müşderileri üçin ähli tagallalary edýän bir kompaniýa. Worui-iň “Worui materiallary, hil kepilligi” şygary ýaly, elmydama ...
  Koprak oka
 • Hytaýyň aýakgap senagatynyň agyr eksport ýagdaýyny çözmek üçin ……

  Soňky ýyllarda Hytaýyň aýakgap pudagynyň agyr eksport ýagdaýyny çözmek we bäsdeşlige bolan ynamy öwrenmek üçin “Xinlian Shoes Supply Chain Co. Ltd.” we “Shoedu Real Estate Development Co., Ltd.” bilelikde onlaýn we awtonom integral aýakgap üpjünçiligini döretdiler. zynjyrly amal ...
  Koprak oka
 • Rulon bilen gaplamak.daşyndan dokalan halta bilen polibag sumkasynyň içinde, ajaýyp ……

  Rulon bilen gaplamak.daşarky dokalan halta bilen polibag torbasynyň içinde, müşderiniň kontaneri boş ýerini ýitirmän, iň oňat kontaneri ýüklemek yzygiderliligi, Hytaýyň aýakgap pudagynyň soňky ýyllarda ýüze çykan agyr eksport ýagdaýyny çözmek we bäsdeşlige bolan ynamy öwrenmek üçin “Xinlian Shoes Supply Chain Co., Ltd” ...
  Koprak oka
 • Soňky iki ýylyň “bahalarynyň ýokarlanmagynda” köp kiçi we orta göwrümli ……

  Soňky iki ýylyň “bahalarynyň ýokarlanmagy” -da köp kiçi we orta kärhanalar bu basyşa çydap bilmediler we bazar tarapyndan kem-kemden ýok edildi.Kiçi we orta kärhanalaryň, has uly kärhanalaryň ýüzbe-ýüz bolýan kynçylygy bilen deňeşdirilende ...
  Koprak oka