Gowy berklik kagyz insol tagtasy dürli häsiýetleri satýar

Gysga düşündiriş:

Önümiň beýany Insole kagyz tagtasy üçin 1,00mm ~ 2.00mm ululygy Adatça 1,00mx 1,50m ýa-da müşderiniň haýyşy boýunça reňk Müşderileriň islegine görä, insol kagyz tagtasy üçin islendik reňk çap ediň Material Gowy kagyz pulpasy we insol kagyz tagtasy üçin MOQ 300 list ýelim Hil 555,001,51


 • FOB bahasy:ABŞ-nyň 0,5 - 9,999 dollar / bölek
 • Min.Order mukdary:100 bölek / bölek
 • Üpjünçilik ukyby:Aýda 10000 bölek / bölek
 • Önümiň jikme-jigi

  Sorag-jogap

  Haryt bellikleri

  Önümiň beýany
  Galyňlyk
  Insole kagyz tagtasy üçin 1.00mm ~ 2.00mm-den
  Ölçegi
  Adatça 1.00mx 1.50m ýa-da müşderiniň islegi boýunça
  Reňk
  Müşderileriň islegine görä, insol kagyz tagtasy üçin islendik reňk çap ediň
  Material
  Gowy kagyz pulpasy we ýelim
  MOQ
  Insole kagyz tagtasy üçin 300 sahypa
  Hil
  555,001,517,608, saýlamak üçin dürli hil
  Agram
  Hiline we ululygyna baglylykda, insole kagyz tagtasynyň jikme-jiklikleri bilen habarlaşyň
  Funksiýa
  1. Önüm, inflýasiýa çydamly ajaýyp öndürijiligi bilen, inflýasiýa sebäpli döwülmez ýa-da döwülmez, has uzak dowam eder
  hyzmat ömri.
  2. Aýakgaplary sowatmak üçin amatly suw bilen ýaprak bolmaz.
  3. Häzirki zaman ýokary tizlikli awtomat üçin amatly ýylylyk görnüşi ýa-da beýleki ýokary temperatura işleýşi sebäpli hiç hili deformasiýa bolmaz
  aýakgap öndürmek pudagy.
  4. Gowy laýyklyk ukyby, amatly ýelmeşmek, çemodanlary we aýakgaplary gaýtadan işlemegiň peýdasy.
  5. Ösümlik süýümlerinden ýasalan önüm, daşky gurşawy goramaga laýyk gelýän howa geçirijiligi we çeýeligi bar
  talap.
  Arza
  1. Aýakgap pudagy: Deri aýakgap, sport aýakgaplary, dynç alyş aýakgaplary we sandal ýaly dürli aýakgaplar üçin ýeke-täk emele geliş.
  2. Gap we sumka pudagy: portfel we çemodan üçin çyzgylar.
  3. Stasionar: faýl eýesi, sumka we depder.
  4. Emeli deri: PVC, PU-nyň esasy materiallary.
  Kompaniýanyň tanyşdyryşy
  1.Biziň ösen önümçilik enjamlarymyz, güýçli üpjünçilik kanaly we müşderilerimiziň islegine görä köp kuwwatlylygy bar.
  2.Biz 15 ýyldan gowrak wagt bäri dünýäniň dürli künjeklerinden köp müşderi üçin hünär bilen üpjün edýäris we eksport edýäris.
  3.Biz müşderilerimiz üçin gözleg, önümçilik, satuw we hyzmat etmek üçin ähli güýji sarp edýän zawod.
  4.Biziň kompaniýamyz “WODE materiallary, hil kepilligi” düşünjesine we “hiliň kepili, esasly;
  bahasy, gyssagly eltip bermek, gowy hyzmat ”ýörelgesimiz üçin.
  5. Müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmak üçin elimizden gelenini ederis, biziň bilen uzak möhletli we dostlukly hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ýola goýduk
  köp ýyllap içerki we daşary ýurtly müşderiler.
  Gaplamak we eltip bermek
  Galyňlyk
  Ölçegi
  Agram
  0.60mm
  0.90mx 1,50m
  0.70kgs / sahypa
  0.80mm
  0.90mx 1,50m
  0.90kgs / sahypa
  1.00mm
  0.90mx 1,50m
  1.10kgs / sahypa
  1.20mm
  0.90mx 1,50m
  1.30kgs / sahypa
  Polibag gaplamak
  1.Baglyk ýa-da rulon bilen, bir polibag üçin we daşynda güýçli plastik paketler bilen 25 list.
  2. agaç palet bilen gaplap bolýar.
  Port
  Sýamen
  Eltip bermegiň wagty
  doly konteýnerler üçin 7-15 günüň içinde
  Tölegiň şerti
  T / T, L / C ýa-da D / P. beýleki tölegler hem elýeterli, has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşyň.
  Sorag-jogap
  1. biz kim?
  Hytaýyň Fujian şäherinde ýerleşýäris, 2011-nji ýyldan başlap, Orta Gündogara (20.00%), Günorta-Gündogar Aziýa (15.00%), Içerki ýurtlara satýarys
  Bazar (15.00%), Afrika (15.00%), Günorta Amerika (10.00%), Gündogar Aziýa (5.00%), Demirgazyk Amerika (5.00%), Günorta Aziýa (5.00%), Gündogar
  Europeewropa (2.00%), Demirgazyk Europeewropa (2.00%), Merkezi Amerika (2.00%), Okeaniýa (2.00%), Günorta Europeewropa (1.00%), Günbatar Europeewropa (1.00%).Bar
  ofisimizde jemi 11-50 adam bar.2. hilini nädip kepillendirip bileris?
  Köpçülikleýin önümçilikden öň hemişe önümçilikden öňki nusga;
  Iberilmezden ozal hemişe soňky gözleg;3. bizden näme satyn alyp bilersiňiz?
  Dokalmadyk himiki list, dokalmadyk insol tagtasy, gyzgyn eriş kagyzy, birleşdirilen material aýakgap aýakgaby, iňňe bilen pyçak däl4. näme üçin beýleki üpjün edijilerden däl-de, bizden satyn almaly?
  Ösen önümçilik enjamlarymyz, güýçli üpjünçilik kanaly we iň gowy gyzyklanmalarymyzy goramak üçin bol ammar kuwwaty bar
  Müşderiler.WoRui materiallary, hil kepilligi Müşderileriň biziň bilen işleşmegini we işini açmagyny tüýs ýürekden garşylaýarys.

  5. haýsy hyzmatlary berip bileris?
  Kabul edilen gowşuryş şertleri: FOB, CFR, CIF ;
  Kabul edilen töleg walýutasy: USD;
  Kabul edilen töleg görnüşi: T / T, L / C, D / PD / A, Western Union;
  Gepleşik dili: Iňlis, Hytaý • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Önüm kategoriýalary