dokalmadyk mata iňňe

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Haryt

1.Haýyklyk:0.60mm-5.00mm-den
Dokalmadyk tehnikalar: Iňňe bilen deşilen
Ulanyş: Oba hojalygy, sumka, awtoulag, egin-eşik, öý dokma, hassahana, arassaçylyk
Giňligi: 0.914m ~ 3.60m, 1.00m-3.60m aralygynda elýeterlidir
Agramy: 60gsm ~ 1000gsm, 60gsm-1000sm-den
Aýratynlygy: Bakteriýalara garşy, çekmä garşy, statiklere garşy, dem alýan, ekologiýa taýdan arassa
Şahadatnama: CE, FDA, Oeko-Tex Standard 100, Alibabadan zawod barlagy

2. Ulanyş
. sanitariýa matalary;
(2) Öý bezegi üçin dokalan matalar: diwar stikerleri, stol örtükleri, listler, düşek ýorganlary we ş.m .;
.

3.Biziň emlägimiz:
1. Reňk we dizaýn islendik görnüşdäki islegleriňizi kanagatlandyryp biler
2. Reňk we galyňlyk boýunça ýokary derejeli birmeňzeşlik
3. Iň ýokary termostallyk
4. Gazyň ýokary geçirijiligi
5. highokary intensiwlik we çeýeligi
6. colorokary reňk çaltlygy we solmaz
7.Fozy gowy we gowy degiň
8.Anti-bakteriýalar, güjüklere garşy, poslama garşy
9. Ekologiýa taýdan arassa we biodegrirlenip bilinýän, gaýtadan ulanylýar

1 (2)

4. Gaplamak we eltip bermek:
Gaplamak: Poli halta ýa-da ýöriteleşdirilen paket.
Ibermek: goýum tölegini alandan soň 15-20 gün.

1 (1)

5.Biz hakda maglumat
1.Biz hemişe durnukly hiline, amatly bahasyna, kärhanany ösdürmek üçin wagtynda tabşyrýarys.Hil taýdan berk we ISO9001 hil ulgamy şahadatnamasyndan geçdik.
2. Müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmak üçin elimizden gelenini ederis, uzak ýyllaryň dowamynda içerki we daşary ýurtly müşderilerimiz bilen uzak möhletli we dostlukly hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ýola goýduk.
3.Biziň kompaniýamyz "WODE materiallary, hil kepilligi" düşünjesine laýyk gelýär we ýörelgesimiz üçin "hiliň kepili, esasly bahasy, gyssagly eltilmegi, gowy hyzmat" esaslanýar.

6.Biziň hyzmatlarymyz
1) Gowy hil we amatly baha:
* zawodymyzda önümçilikde 15 ýyllyk tejribe bar.
* zawodymyz köp alyjylar bilen hyzmatdaşlyga eýe.
* dokalmadyk mata önümi giňden ulanylýar, saglyk, zyýansyz.
2) gowy syýasat:
* nusga: bahanyň mazmuny bar bolsa sargytdan öň mugt nusga.
* bahasy: köp mukdarda we uzak wagtlap işewür gatnaşyklar amatly arzanladyşymyz bolup biler.
3) hyzmat:
* 24 sagat gözleg hyzmaty.
* önüm täzelenmeleri bilen habar býulletenleri.
* önümleri özleşdirmek: müşderiniň dizaýnyny we nyşanyny kabul edýäris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň