Kompaniýanyň tertibi

"Jinjiang Worui Trading Co., Ltd." 2003-nji ýylda döredildi. Kompaniýa "Hytaýyň meşhur aýakgap paýtagty" Jinjiangda ýerleşýär.Gözleg, satuw we hyzmat müşderileri üçin ähli tagallalary edýän bir kompaniýa. Worui-iň “Worui materiallary, hil kepilligi” şygary ýaly, elmydama hiliň kompaniýanyň durmuşydygyny öňe sürýäris.Diňe müşderiler üçin hil saklamak bilen Worui hemişe aýakgap pudagynda öňdebaryjy orunda durýar.
Kompaniýa himiki örtük, dokalmadyk süýümli insol tagtasy, kagyz insole tagtasy, gyzgyn eriş ýelim kagyzy, TPU ýokary we pes temperatura filmi, zolakly insol tagtasy, PingPong gyzgyn eritme kagyzy, TPU gyzgyn eriş kagyzy, mata gyzgyn eriş kagyzy, tikiş satmakda ýöriteleşendir. Baglanan matalar, PK dokalmadyk matalar, Neýlon Kambrelle, insol tagtasy örtük we mata örtük, EVA / gubka kompozit we beýleki aýakgap materiallary. Dürli derejedäki müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmak üçin tamamlanan önüm spesifikasiýalary, ugratmakdan başlap, hünärmenimize birine ýetiň. - müşderiler üçin hyzmat.
Köp ýyl bäri içerki we daşary ýurtly müşderilerimiz bilen uzak möhletli we dostlukly hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ýola goýduk. Önümlerimiz ýurduň hemme ýerinde gowy satylýar we Günorta-Gündogar Aziýa, Eastakyn Gündogar, Günorta Amerika, Afrika, Europeewropa we beýleki ýurtlara eksport edilýär.
Önümlerimiziň haýsydyr biri bilen gyzyklanýan bolsaňyz ýa-da adaty sargyt barada pikir alyşmak isleseňiz, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.ýakyn wagtda dünýäniň täze müşderileri bilen üstünlikli işewür gatnaşyklar gurmaga sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.

company


Iş wagty: Noýabr-19-2020