Gyzgyn satylýan EVA sahypasy omöriteleşdirilen anti-statik EVA köpük sahypasy

Gysga düşündiriş:

Çalt jikme-jiklikler: Gelip çykan ýeri: Fujian, Hytaý Marka ady: WODETEX Model belgisi: wodetex-karen Material: EVA funksiýasy: Şok siňdiriş önüminiň ady: EVA sahypasy MOQ: 500 sahypanyň nyşany: Aýratynlaşdyrylan logotip Ulanylyşy: Aýakgap hyzmatynyň içinde: OEM ODM aýratynlygy: Derini dostlukly gaplamak: Cunstomer zerur


Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Haryt

Material: eva
Önümiň ady: EVA sahypasy
Gaplamak: rulon boýunça
MOQ: 1000 metr
Mysal: mugt

Jikme-jiklikler

1. Önümçilik setiri:Size satan önümlerimiziň hemmesiniň ýokary hilli bolmagyny kepillendirip bileris.

1 (1)

2.Biziň hyzmatlarymyz

1 (2)

3. Jikme-jiklikler

Rulon bilen gaplanýar, adatça her rulon üçin 50 metr.Zerur bolsa plastmassa çap edilip bilner.Maglumat çap etmek üçin PDF faýly çap etmegi guramak üçin zerurdyr.

1 (3)

4.Biziň hyzmatlarymyz
1.Biziň gözlegiňize görä 24 sagatda ýokary hilli bäsdeşlikli iň oňat bahadan sitata bereris.
2.Bu ýerdäki baha diňe siziň salgylanmagyňyz üçin, iň soňky baha önümleriň spesifikasiýasyna, hiline we mukdaryna laýyklykda iň soňky tassyklamamyzdan ybaratdyr.
3.Harytlar ýüklenýän bolsa, müşderiniň barlagyna ýük suratyny ibereris.

1 (4)

5. Sergi
Şanhaý guanç Guangzhouou aýakgap sergisi, jinjian aýakgap sergisi we daşary ýurt aýakgap sergileri ýaly köp aýakgap sergisine gatnaşdyk.

Sorag-jogap

1. Kompaniýamyzyň artykmaçlyklary

hünär tehniki, berk hil gözegçiligi, goşmaça önümleriň derejesi, amatly bahasy we durnukly hili.

2. Esasy eksport haýsy ýurt?

Günorta Amerika, Günorta-Gündogar Aziýa, Afrika, Orta Gündogar, Gündogar Aziýa, Westerm Europeewropa.

3.Q:Siz bilen nädip tertip goýmaly?
J: 1) Önüm barada maglumat-mukdar, spesifikasiýa (sahypa ýa-da ululyk, galyňlyk we gaplama talaplary we ş.m.)

2) Eltip bermek wagty talap edilýär.

3) ippingükleme maglumatlary-Kompaniýanyň ady, Köçe salgysy, Telefon we faks belgisi, Barjak deňiz porty.

4) Hytaýda bar bolsa, iberijiniň aragatnaşyk maglumatlary


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň