Aýakgaply kagyz insole tagtasy üçin öndüriji çeňňek material tagtasy

Gysga düşündiriş:

Çalt jikme-jiklikler Gelip çykan ýeri: Fujian, Hytaýyň galyňlygy ank Tagtanyň tagtasy üçin 1,00mm ~ 2.50mm material: Gowy kagyz pulpasy, ýelim Reňk: Esasy reňk çal, gyzyl we mämişi MOQ: çeňňek tagtasy üçin galyňlygy 500 list Aýratynlyk: Gowy gatylyk , çeýe we gowy bukulma çydamlylygy Ulanylyşy: Aýakgap insol ýasamak


Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Haryt: Aýakgap örtükli material öndürijiŞank tagtasy
Galyňlygy: Şank tagtasy üçin 0.60mm, 0.80mm, 1.00mm, 1.20mm
Ölçegi: Sahypa ýa-da rulon boýunça, sahypanyň ululygy boýunça 36 ″ X 60 ″, 40 ″ X 60 ″ we 1.00mx 1.50m bolsa ýa-da müşderiniň islegine görä, rulonyň ululygy boýunça
Ini 1,00m ýa-da müşderiniň islegi boýunça.
Reňk: Şank tagtasy üçin reňkli
Material: Gowy poliester mata, ýelim, gyzgyn eremek
MOQ: Şank tagtasy üçin 500 sahypa
Hil: Pes temperatura we ýokary temperatura hili, saýlamak üçin dürli hili
Eremegiň temperaturasy: hiline baglylykda 80 ° ~ 180 ° töweregi
Funksiýa:
1. Çydamly, üýtgetmek aňsat däl, porsy bolmaz.
2. Saglyk üçin gowy zat, gan aýlanyşyna kömek ediň.
3.Gara çydamly, Gowy howa şemaly, Daşky gurşawa arassa, arassaçylyk.
Programma: Esasan aýakgabyň aýagynyň barmaklary we arka tarapy, portfeli, sumkalary, gapagy we ş.m. ulanylýar

Kompaniýanyň tanyşdyrylyşy

1.Bizde ösen önümçilik enjamlary, güýçli üpjünçilik kanaly we müşderilerimiziň islegine görä güýçli kuwwat bar.
2.Biz 15 ýyldan gowrak wagt bäri dünýäniň köp künjeginden köp müşderi üçin hünär bilen üpjün edýäris we eksport edýäris.
3.Biz müşderilerimiz üçin gözleg, önümçilik, satuw we hyzmat üçin ähli güýji sarp edýän zawod.
4.Biziň kompaniýamyz “WODE materiallary, hil kepilligi” düşünjesine we “hiliň kepili, esasly
bahasy, gyssagly eltip bermek, gowy hyzmat ”atly ýörelgesimiz üçin.
5. Müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmak üçin elimizden gelenini ederis, uzak möhletli we biziň bilen dostlukly hyzmatdaşlygy ýola goýduk
köp ýyllap içerki we daşary ýurtly müşderiler.
Gaplamak we eltip bermek
Polibag gaplamak: 1. Bir liste ýa-da rulon bilen, bir polibag üçin we daşynda güýçli plastik paketler bilen 25 list.2. agaç palet bilen gaplap bolýar.
Port: Sýamen
Eltip beriş wagty: doly konteýnerler üçin 7-15 günüň içinde
Töleg şertleri: T / T, L / C ýa-da D / P. beýleki tölegler hem elýeterli, has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşyň.

Sorag-jogap

1. biz kim?
Hytaýyň Fujian şäherinde ýerleşýäris, 2011-nji ýyldan başlap, Orta Gündogara (20.00%), Günorta-Gündogar Aziýa (15.00%), Içerki ýurtlara satýarys
Bazar (15.00%), Afrika (15.00%), Günorta Amerika (10.00%), Gündogar Aziýa (5.00%), Demirgazyk Amerika (5.00%), Günorta Aziýa (5.00%), Gündogar
Europeewropa (2.00%), Demirgazyk Europeewropa (2.00%), Merkezi Amerika (2.00%), Okeaniýa (2.00%), Günorta Europeewropa (1.00%), Günbatar Europeewropa (1.00%).Bar
ofisimizde jemi 11-50 adam bar.

2. hilini nädip kepillendirip bileris?
Köpçülikleýin önümçilikden öň elmydama önümçilikden öňki nusga;
Iberilmezden ozal hemişe soňky barlag;

3. bizden näme satyn alyp bilersiňiz?
Dokalmadyk himiki örtük, dokalmadyk insol tagtasy, gyzgyn eriş kagyzy, birleşdirilen material aýakgap, iňňe bilen pyçak

4. näme üçin beýleki üpjün edijilerden däl-de, bizden satyn almaly?
Ösen önümçilik enjamlarymyz, güýçli üpjünçilik kanaly we iň gowy gyzyklanmalarymyzy goramak üçin bol ammar kuwwaty bar
Müşderiler.WoRui materiallary, hil kepilligi Müşderilere biziň bilen işleşmäge we işewürlik gurmaga tüýs ýürekden garşy alyň.

5. haýsy hyzmatlary berip bileris?
Kabul edilen gowşuryş şertleri: FOB, CFR, CIF ;
Kabul edilen töleg walýutasy: USD;
Kabul edilen töleg görnüşi: T / T, L / C, D / PD / A, Western Union;
Gepleşik dili: Iňlis, Hytaý


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň