dokalan dokalmadyk mata

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Haryt

1. Çig material:100% poliester
Reňk: Islendik reňk, müşderiniň talaplary ýaly edip biler
Agramy: 65gsm-300gsm
Önümçilik prosesi: Dikiş baglanyşygy
Iňňeler: 14 düwürtik, 18 düwürtik, 22 aýak
Giňligi: 2,8m / 3m / 3.3m (bölüp bolýar)
Galyňlygy: 0,3-2,2MM
Reňk: gara, ak, çal, goýy ...
Dokma: Softumşak, gaty
Specialörite bejergi: Boýag, Çap edilen, laminirlenen, Oda garşylyk, örtük
Logotip: müşderiniň talaplary hökmünde edip biler
MOQ: reňk üçin 500kg, ululygy üçin 1000kg

1

2. Üstünlik:
Adaty jute we Action-bac bilen deňeşdirilende, esasan poliester süýümleriniň düzüminden düzülen “Stitchbond” dokalmadyk ýa-da “stitchbond softback” aşakdaky aýratynlyklara eýedir:
Galyndylara garşy zyýan berijiler we zyýan berijiler, Has deň derejede ýelim, ýüplügi netijeli goramak, aňsat işlemek, el bilen duýmak, VOC däl we agyr metal, peçiň temperaturasyna garşy durnuklylyk, ýangyjy peseltmek, gaýtadan işlemek süýümini ulanmak, Möwsümleýin däl, halylar has ýumşak bolsun .

3. Ulanylan:
Dokalan däl, dürli web emele getiriş usullary we konsolidasiýa usullary arkaly ýumşak, geçirijilikli we planar gurluşly täze süýüm önümini emele getirmek üçin polimer çipleri, gysga süýümleri ýa-da filamentleri gönüden-göni ulanýan ekologiýa taýdan arassa önümlerdir.
Esasan söwda, gaplamak, mahabat, elektronika, geýim, bezeg we beýleki önümler üçin ulanylýar.
Ululygy we gsm talaplaryňyza görä düzüldi
• Lukmançylyk (dokalmadyk 10-30gsm): gapak, maska, köýnek, ýüz maskalary, aýak örtügi, düşek ýassygy, ýassyk ýassygy
• Oba hojalygy (dokalmadyk 18-60gsm): Oba hojalygy örtükleri, diwar örtügi, haşal otlara gözegçilik
• Gaplamak (dokalmadyk 30-80gsm): Söwda haltalary, jübü kostýumlary, sowgat torbalary, divan abzallary
• Öý dokma önümi (dokalmadyk 60-100gsm): Divan abzallary, öý mebelleri, sumka örtükleri, aýakgap deri örtükleri
• Senagat (dokalmadyk 80-120gsm): Kör penjire, awtoulag örtügi

4. Arzalar:
1) Dam örtügi suw geçirmeýän rulon - daşky gurşawy goramak, howanyň geçirijiligi, göz ýaşarmagyna garşylyk, doly ululygy we spesifikasiýasy
2) Söwda sumkasy
3) Haly esasy mata
4) Aýakgap materialynyň ýekeje matasy - dem alýan, ekologiýa taýdan arassa we sürtülme çydamly.
5) Deri esasy mata - daşky gurşawy goramak, howanyň geçirijiligi we sürtülme garşylygy.
6) Düşek ýassygy - daşky gurşawy goramak, sürtülme garşylygy.
Beýleki ulanyşlar: esasan astarlamak, sumkalary gaplamak, düşekleri gaplamak we beýleki gündelik zerur zatlar, şeýle hem birleşdirilen material gurmak, üçek diwar suw geçirmeýän rulon materiallary we ş.m.

2

5. Önümçilik prosesine berk eýeriň:

1) Çig mal barlagy: Uzynlygy, nepisligi, dykyzlygy, uzalmagy, ýagyň uzynlygy.
2) Tehniki topar çig malyň hilini tassyklaýar.

Pro önümçilige başlamak

3) Daş görnüşi barlamak: defetmez ýer, arakesme tikişi.Wizual synlamagy we duýgurlygy kesgitläň.
4) Önümçilik liniýasyny barlamak (Üç gezek gaýtalaň): Agramy, galyňlygy, ini.

⇓ doly önümçilik

5) Laboratoriýany kesgitlemek: Agramy, galyňlygy, ini, CD intensiwligi we uzalmagy, MD intensiwligi we uzalmagy, partlaýyş güýji we ş.m.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň