dokalmadyk mata tikmek

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Haryt

1. Çig material:100% poliester
Reňk: Islendik reňk, müşderiniň talaplary ýaly edip biler
Agramy: 65gsm-300gsm
Önümçilik prosesi: Dikiş baglanyşygy
Iňňeler: 14 düwün, 18 düwün, 22 düwün
Giňligi: 2.8m / 3m / 3.3m (bölüp bolýar)
Galyňlygy: 0,3—2.2MM
Reňk: gara, ak, çal, goýy ...
Dokma: Softumşak, gaty
Specialörite bejergi: Boýag, Çap edilen, laminirlenen, Oda garşylyk, örtük
Logotip: müşderiniň talaplary ýaly edip biler
MOQ: reňk üçin 500kg, ululygy üçin 1000kg

1

2. Üstünlik:
Adaty jüt we Action-bac bilen deňeşdirilende, esasan poliester süýümleriniň düzüminden emele gelen “Stitchbond” dokalmadyk ýa-da “stitchbond softback” aşakdaky aýratynlyklara eýedir:
Galyndy subutnamasy we zyýan berijiler, Has deň derejede ýelim, ýüplügi netijeli goramak, aňsat işlemek, el bilen duýmak, VOC we agyr metal, peçiň temperaturasyna gowy durnuklylyk, ýangyjy peseltmek, gaýtadan işlemek süýümini ulanmak, Möwsümleýin däl, halylar has ýumşak bolsun .

3. Ulanylan:
Dokalan däl ekologiýa taýdan arassa önümler, polimer çipleri, gysga süýümleri ýa-da filamentleri gönüden-göni ulanyp, dürli web emele getiriş usullary we birleşdirme usullary arkaly ýumşak, geçirijilikli we planar gurluşly täze süýüm önümini emele getirýär.
Esasan söwda, gaplamak, mahabat, elektronika, geýim, bezeg we beýleki önümler üçin ulanylýar.
Ululygy we gsm talaplaryňyza görä düzüldi
• Lukmançylyk (dokalmadyk 10-30gsm): gapak, maska, köýnek, ýüz maskalary, aýak örtügi, düşek ýassygy, ýassyk ýassygy
• Oba hojalygy (dokalmadyk 18-60gsm): Oba hojalygynyň örtükleri, diwar örtügi, haşal otlara gözegçilik
• Gaplamak (dokalmadyk 30-80gsm): Söwda haltalary, jübü kostýumlary, sowgat torbalary, divan abzallary
• Öý dokma önümi (dokalmadyk 60-100gsm): Diwanyň abzallary, öý mebelleri, sumka örtükleri, aýakgap deri örtükleri
• Senagat (dokalmadyk 80-120gsm): Kör penjire, awtoulag örtügi

4. Arzalar:
1) Dam örtüginiň suw geçirmeýän rulony - daşky gurşawy goramak, howanyň geçirijiligi, ýyrtyklyga garşylygy, doly ululygy we spesifikasiýasy
2) Söwda sumkasy
3) Haly esasy mata
4) Aýakgap materialynyň ýekeje matasy - dem alýan, ekologiýa taýdan arassa we sürtülme çydamly.
5) Deri esasy mata - daşky gurşawy goramak, howanyň geçirijiligi we sürtülme garşylygy.
6) Döş ýassygy - daşky gurşawy goramak, sürtülme garşylygy.
Beýleki ulanyşlar: esasan astarlamak, sumkalary gaplamak, düşekleri gaplamak we beýleki gündelik zerur zatlar, şeýle hem birleşdirilen material gurmak, üçek diwar suw geçirmeýän rulon materiallary we ş.m.

2

5. Önümçilik prosesine berk eýeriň:

1) Çig mal barlagy: Uzynlygy, nepisligi, dykyzlygy, uzalmagy, ýagyň uzynlygy.
2) Tehniki topar çig malyň hilini tassyklaýar.

Pro önümçilige başlamak

3) Daşky görnüşi barlamak: defetmez ýer, arakesme tikişi.Wizual synlamagy we duýgurlygy kesgitläň.
4) Önümçilik liniýasyny barlamak (Üç gezek gaýtalaň): Agramy, galyňlygy, ini.

⇓ doly önümçilik

5) Laboratoriýany kesgitlemek: Agramy, galyňlygy, ini, CD intensiwligi we uzalmagy, MD intensiwligi we uzalmagy, partlaýyş güýji we ş.m.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň