Aýakgap aýakgaplary we hasaplaýyş sahypasy üçin dokalmadyk himiki list

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Haryt

Galyňlygy: 1.50mm ~ 4.00mm bar
Ölçegi: 1.00mx 1.50m, 36 '' x 54 '' ýa-da adaty
Agramy: hiline görä
Material: gowy poliester süýümi
Örtülen ýelim: gowy, orta we adaty
MOQ: 1000 sahypa
Hil: 5 synp hili, TA, A, B, C, D.

Jikme-jiklikler

1. Funksiýa:berk rezin ýelimi, gowy baglanyşygy bar

1 (1)

2.Gaplamak maglumatlary

Her rulondan 50 m rulon bilen gaplanýar we anyk bellikleri bolan plastmassa film paketini ulanyň.

1 (2)

3.Tagtada logotip çap edip bileris, bu biziň kompaniýamyzyň nyşany: WODE, EUROTEX333.

1 (3)

4. Bazar
Önümler ýurduň hemme ýerinde gowy satylýar we Günorta-Gündogar Aziýa, Eastakyn Gündogara, Günorta Amerika we beýleki ýurtlara eksport edilýär.

5. theyllar boýy hyzmaty, tehnologiýany, ösüşi goldaýarys, maksat hökmünde önümiň hilini ýokarlandyrýarys we işde toparyň, ähli işgärleriň maksadyna “bitewilik, pragmatiki, hil, täzelik” düşünjesini bellemek üçin işde. Müşderileriň köpüsi tarapyndan kärhana gülläp öser.Içerde we daşary ýurtlarda müşderiler bilen tüýs ýürekden hyzmatdaşlyk etmek, özara peýdaly bolmak, ajaýyp zatlar döretmek isleýäris.

Sorag-jogap

1. Siz öndüriji ýa-da söwda kompaniýasymy?

J: Biz 15 ýyldan gowrak insol tagtasynda ýöriteleşen öndüriji

Önümçilikden başlap, adaty ululygy we islendik aýratyn ululygy we gaplama çözgüt hyzmatyny berip bileris.

2. Nusgalary nädip alyp bilerin?

J: Size nusga gerek bolsa, islegiňize görä berip bileris .Saýlawlar mugt, ýöne DHL, FEDEX ýa-da TNT ýaly halkara kurýer üçin pul tölemeli.

3. Daşaýyş ýükleri näçe?

J: ightük umumy agramyna we gaplaýyş ululygyna we sebitiňize baglydyr.

4. Nusgany näçe wagt garaşyp bilerin?

J: Nusgalar 3 günüň içinde eltip bermäge taýyn bolar.Nusgalar ekspress arkaly iberiler we 3-7 günden geler.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň