TPU gyzgyn ereýän ýelimleýji film

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Haryt

Galyňlygy:0,15 ~ 0.50mm aralygynda bar
Giňligi:1.37 m, özleşdirilip bilner.
Materiallar:100% termoplastiki poliuretan rezin
Reňk:Arassa, dumanly, Islendik reňk bar
Gatylygy:80A, 85A, 90A, 95A
Gaplamak:1.37MX 50M / roll, özleşdirip bolýar.
Işleýiş enjamy:Plastinka ýyladyjy maşyn ýa-da ýokary ýygylykly maşyn
Nusgalar:mugt ibermek üçin
Arza:Aýakgabyň ýokarky logotiplerinde tikin baglanyşygy we bezegi ýok.

1

Jikme-jiklikler

1.Gapyň görnüşi
1, Adaty ululygy 137CM * 50Y / Roll, gaty kagyz turbasynyň içinde, PE görnüşi örtülen, kraft kagyz kantonynyň daşynda.
2, Sargytlaryň iň pes mukdary: her reňkde 500 metr
3, eltip beriş porty: Fujian welaýatynyň Sýamen porty.
4, TPU gyzgyn erit filminiň mukdary: günde takmynan 10,000 metr.
5, gowşuryş wagty: doly konteýner üçin takmynan 10 gün
6, Töleg şertleri: T / T, L / C ýa-da D / P bar

1

2. TPU gyzgyn ereýän film hakda
TPU Highokary we pes temperaturaly film, ýokary temperaturaly TPU filmini we pes temperaturaly TPU gyzgyn ereýän ýelimleýji filmi birleşdirmek üçin kombinasiýa prosesini ulanýar.Uokary temperatura tarapy, PU reňkleri we beýleki nagyşlar bilen örtülip bilýän kurýer hökmünde ulanylýar, pes temperatura tarapy bolsa erişsiz ýelmeşýän materiallar bilen laminat / palto ulanylýar, bu bolsa bökdençsiz / tikilmezlige ýetip biler. aýakgap matasyna daňmak we matany has ýumşak we has amatly etmek.Şeýle hem köp dürli reňkler we nagyşlar bar we käbir beýleki reňkler, bellikler ýa-da Reflektiw täsirli, Glow-in-dark effektli, Gologramma, Glitter we Reňk üýtgedilen ýaly nagyşlar düzülip bilner.

2

3. Aýratynlyklar
- lyokary elastik, könelmäge çydamly,
- Sarylyga garşy, howa çydamly, ýag çydamly, kislota çydamly, siňdiriji,
- Kömelege garşy, antibiotik, anti-statik, gaýtadan ulanylýan we zaýalanýan
- Howpsuz şertlerde-de howpsuz we çydamly
- Daşky gurşaw üçin arassa
- Gowy gidroliz garşylygy we howanyň çaltlygy.
- oilag, hlor, der, kosmetika we deňiz suwlary täsir etmeýär
- Ekranyň çap edilmegi üçin tekiz ýer peýdalydyr
- Sowuk ýa-da yssy gurşawda çeýeligi ýitirmeli däl
- roundumşak tegelek gyrasy deriňizi gaharlandyrmaz


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň