TPU gyzgyn ereýän ýelimleýji film

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Haryt

Galyňlygy:0,15 ~ 0.50mm aralygynda bar
Giňligi:1.37m, düzülip bilner.
Materiallar:100% termoplastiki poliuretan rezin
Reňk:Arassa, dumanly, Islendik reňk bar
Gatylygy:80A, 85A, 90A, 95A
Gaplamak:1.37MX 50M / rulon, Düzülip bilner.
Işleýiş enjamy:Plastinka ýyladyjy maşyn ýa-da ýokary ýygylykly maşyn
Nusgalar:mugt ibermek üçin
Arza:Aýakgabyň ýokarky nyşanlarynda tikin baglanyşygy we bezegi ýok.

1

Jikme-jiklikler

1.Gap görnüşi
1, Adaty ululygy 137CM * 50Y / Roll, gaty kagyz turbanyň içinde, PE görnüşi örtülen, kraft kagyz kantonynyň daşynda.
2, Iň az sargyt mukdary: her reňkde 500 metr
3, gowşuryş porty: Fujian welaýatynyň Sýamen porty.
4, TPU gyzgyn eredilen filmiň mukdary: günde takmynan 10,000 metr.
5, gowşuryş wagty: doly konteýner üçin takmynan 10 gün
6, Töleg şertleri: T / T, L / C ýa-da D / P bar

1

2. TPU gyzgyn eriş filmi barada
TPU andokary we pes temperaturaly film, ýokary temperaturaly TPU filmini we pes temperaturaly TPU gyzgyn ereýän ýelimleýji filmi birleşdirmek üçin kombinasiýa prosesini ulanýar.PU reňkleri we üstündäki beýleki nagyşlar bilen örtülip bilýän ýokary temperatura tarapy kurýer hökmünde ulanylýar, pes temperatura tarapy bolsa ereýän ýelimleýji materiallar bilen laminat / palto ulanylýar, bökdençsiz / tikilmezlige ýetip biler. aýakgap matasyna daňmak we matany has ýumşak we has amatly etmek.Şeýle hem köp dürli reňkler we nagyşlar bar we käbir beýleki reňkler, bellikler ýa-da Reflektiw täsirli, Glow-in-dark effektli, Gologramma, Glitter we Reňk üýtgedilen ýaly nagyşlar düzülip bilner.

2

3. Aýratynlyklar
- lyokary elastik, könelmäge çydamly,
- Sarylyga garşy, howa çydamly, ýag çydamly, kislota çydamly, çişmä garşy,
- Kömeleklere garşy, antibiotik, anti-statik, gaýtadan ulanylýan we zaýalanýan
- Howpsuz şertlerde-de howpsuz we çydamly
- Daşky gurşaw üçin arassa
- Gowy gidroliz garşylygy we howanyň çaltlygy.
- Nebit, hlor, der, kosmetika we deňiz suwlary täsir etmeýär
- surfaceüzüň ekrany çap etmek üçin amatlydyr
- Sowuk ýa-da yssy gurşawda çeýeligi ýitirmeli däl
- roundumşak tegelek gyrasy deriňizi gaharlandyrmaz


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň