Aýakgabyň ýokarsy üçin TPU gyzgyn ereýän film

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Haryt

Galyňlygy: yzygiderli 0.15-0.50mm geýimlenip bilner
Baglanyş şertleri: 0,4 ~ 0.6 Mpa, 110-130 ℃
Ereýän nokat : Temokary temperaturaly film 150 ° C töweregi pes temperaturaly film
Hyzmat: 24 sagatlap iň güýçli işgär we topar
Reňk: islendik reňk gowy ýa-da müşderiniň islegine görä

Jikme-jiklikler

1. artykmaçlyklary
1. Köp materiallary laminatlamak üçin giňden ulanyp boljak beýleki ýelimlere garanyňda çalt öndürijiligi bar;
2.Gaýtadan ulanyp bolýar.Ilkinji gezek ulanylýan TPU filmini gyzdyryp, ikinji gezek gaýtadan gyzdyryp we eredip ulanyp bolýar.

2.Gaplamak we eltip bermek
Her rulonda 1, 50M ýa-da 50Y ýa-da 100M.Müşderiniň islegi boýunça.
2, MOQ: 500 metr
3, Port: Fujian welaýatynyň Sýamen porty.
4, Üpjünçilik ukyby: günde 10 000 metrden gowrak.
5, Eltip beriş wagty: EVA bilen matanyň doly gaplary üçin 7-10 günüň içinde
6, Töleg şertleri: T / T, L / C ýa-da D / P. beýleki tölegler hem elýeterli, has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşyň.

1

3.Biziň hyzmatlarymyz
1. Islegiňiz boýunça mugt nusgalar bar.gözlegiňize görä.
2. Çig maldan reňk tapawudyna gözegçilik etmek, eltip bermek we satuw hyzmatyndan soň her bir ownuk jikme-jikliklere üns berýäris.
3. Perde esbaplary üçin 100% öndüriji, hünärmen üpjün ediji.

2

4. Kompaniýamyz hakda
1.Bäsdeşlik bahasy: Köp mukdarda satyn alanymyzda çig malyň bahasyna garşy çykýarys, uzak wagtlap hyzmatdaşlyga garaşýandygymyz üçin size gowy baha berýäris, Dogrusyny aýtsak, umumy girdejimiz diňe 5% -den 8% -e çenli.
2.Biziň zawodymyzda hünär gözleg we ösüş, önümçilik topary we marketing topary bar.
3.Biziň kompaniýamyz "WODE materiallary, hil kepilligi" düşünjesine laýyk gelýär we ýörelgesimiz üçin "hiliň kepili, esasly bahasy, gyssagly eltilmegi, gowy hyzmat" esaslanýar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň