Aýakgabyň ýokarsy üçin TPU gyzgyn eritme filmi

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Haryt

Galyňlygy: yzygiderli 0,15-0.50mm geýip bolýar
Baglanyş şertleri: 0,4 ~ 0,6 Mpa, 110-130 ℃
Ereýän nokat : Temokary temperaturaly film, 150 ° C töweregi pes temperaturaly film
Hyzmat: 24 sagatlap iň güýçli işgärler we topar
Reňk: islendik reňk gowy ýa-da müşderiniň haýyşy boýunça

Jikme-jiklikler

1. artykmaçlyklary
1. Köp materiallary laminirlemek üçin giňden ulanylyp bilinjek beýleki ýelimlere garanyňda çalt öndürijiligi bar;
2.Gaýtadan ulanylýar.Ilkinji gezek ulanylýan TPU filmi gyzdyryp, ikinji gezek gaýtadan gyzdyryp we eredip ulanyp bolýar.

2. Gaplamak we ibermek Maglumatlary
Her rulon üçin 1, 50M ýa-da 50Y ýa-da 100M.Müşderiniň haýyşy boýunça.
2, MOQ: 500 metr
3, Port: Fujian welaýatynyň Sýamen porty.
4, Üpjünçilik ukyby: günde 10 000 metrden gowrak.
5, gowşuryş wagty: EVA bilen matanyň doly gaplary üçin 7-10 günüň içinde
6, Töleg şertleri: T / T, L / C ýa-da D / P. beýleki tölegler hem elýeterli, has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşyň.

1

3.Biziň hyzmatlarymyz
1. Islegiňiz boýunça mugt nusgalar bar.gözlegiňize görä.
2. Çig maldan reňk tapawudyna gözegçilik etmek, eltip bermek we satuw hyzmatyndan soň her bir ownuk jikme-jikliklere üns berýäris.
3. Perde Aksesuarlary üçin 100% öndüriji, hünärmen üpjün ediji.

2

4. Kompaniýamyz hakda
1.Bäsdeşlik bahasy: Köp mukdarda satyn alanymyzda çig malyň bahasyna garşy çykýarys, siziň bilen uzak wagtlap hyzmatdaşlyga garaşýandygymyz üçin size gowy baha berýäris, Dogrusyny aýtsak, umumy girdejimiz bary-ýogy 5% -den 8% -e çenli.
2.Biziň zawodymyzda hünär gözleg we ösüş, önümçilik topary we marketing topary bar.
3.Biziň kompaniýamyz "WODE materiallary, hil kepilligi" düşünjesine laýyklykda we ýörelgämiz üçin "hil kepilligi, esasly baha, gyssagly eltip bermek, gowy hyzmat" esaslanýar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň