Mahmal gyzgyn ereýän ýelim list

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Haryt

Material: gyzgyn eriş, mata
Önümiň ady: mahmal gyzgyn ereýän ýelim kagyzy
Gaplamak: rulon bilen
MOQ: 1000 metr
Mysal: mugt

Jikme-jiklikler

1. Önümçilik setiri:Size satan önümlerimiziň hemmesiniň ýokary hilli bolmagyny kepillendirip bileris.

1 (1)

2.Biziň hyzmatlarymyz

1 (2)

3. Jikme-jiklikler

Rulon bilen gaplanan, adatça her rulonda 50 metr.Zerur bolsa plastmassa çap edilip bilner.Maglumat çap etmek üçin PDF faýly çap etmegi guramak üçin zerurdyr.

1 (3)

4.Biziň hyzmatlarymyz
1.Biziň gözlegiňize görä 24 sagadyň dowamynda ýokary hilli bäsdeşlikli iň oňat bahadan sitata bereris.
2.Bu ýerdäki baha diňe salgylanmak üçin, iň soňky baha önümleriň spesifikasiýasyna, hiline we mukdaryna laýyklykda iň soňky tassyklamamyza degişlidir.
3.Harytlar ýüklense, ýükleme suratyny müşderiniň barlagyna ibereris.

1 (4)

5. Sergi
Şanhaý guanç Guangzhouou aýakgap sergisi, jinjiang aýakgap sergisi we daşary ýurt aýakgap sergileri ýaly köp aýakgap sergisine gatnaşdyk.

Sorag-jogap

1. Kompaniýamyzyň artykmaçlyklary

hünär tehniki, berk hil gözegçiligi, goşmaça önümleriň derejesi, amatly bahasy we durnukly hili.

2. Esasy eksport haýsy ýurt?

Günorta Amerika, Günorta-Gündogar Aziýa, Afrisa, Orta Gündogar, Gündogar Aziýa, Westerm Europeewropa.

3.Q:Siziň bilen sargyt nädip ýerleşdirmeli?
J: 1) Haryt maglumatlary-mukdary, spesifikasiýasy (sahypa ýa-da ululyk, galyňlyk we gaplama talaplary we ş.m.)

2) Eltip bermegiň wagty talap edilýär.

3) Maglumat ibermek-Kompaniýanyň ady, Köçe salgysy, Telefon we faks belgisi, Barjak deňiz porty.

4) Hytaýda bar bolsa, iberijiniň aragatnaşyk maglumatlary


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň